Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Kněží ostravského děkanátu

 

DĚKANÁT OSTRAVSKO-OPAVSKÝ V ROCE 2017 ZANIKÁ, CELÁ MORAVA SPADÁ POD BRNĚNSKÉHO DĚKANA
O. MGR. SERGIE MATSKULY

 

Kněží v činné  službě v Ostravě k 1. 2. 2018:

o. Mgr. Lukáš Bakajsa, administr. farnosti v Ostravě, mobil  +420 733 741 906
 

Kněží penzionovaní: 

o. prot. Ing. Pavel Váchaemeritní děkan a emeritní farář farnosti Ostrava 
o. stav. prot. Ing. Antonín Hořák, emeritní děkan a emeritní  administrátor farnosti v Karviné
o. Mgr, Ing. ThLic Vojtěch Mičan, emeritní farní vikář farnosti v Ostravě tel.: +420 732 511 807

 

zemřelí kněží:
o. Mgr. Dominik Girašek, administrátor farnosti v Ostravě a v Karviné  +14. 5. 2017
o. Zdeněk Pluhař, emeritní administrátor farnosti v Opavě + 19. 4. 2017
o. Milan Mikolájek, emeritní dministrátor farnosti v Jeseníku  + 19. 2. 2014
o. Ing. Jan Ullmann, emeritní admimistrátor farností Opava a Jeseník  + 21. 8. 2012
o. Karel Pražák, výp.duchovní ve farnosti  Opava + 2. 2. 2009

 

img_20170520_150033.jpg

 

Dnes 
14. května 2017 v odpoledních hodinách po krátké nemoci povolal Pán ve věku 34 let na věčnost svého služebníka o. Mgr. Dominika Giraška, administrátora farnosti Ostrava a Karviná. Prosíme o modli
tbu za něj i jeho blízké. "Blažený pokoj, víčnaja pamjať, víčnaja Jemu pamjať!

Christós voskrese!

 

 

 

 

dsc01636.jpg

 

Dnes 
19. dubna 2017, v časných ranních hodinách, v poprazdenstvu Paschy, povolal Pán svého služebníka, o.Zdeňka Pluhaře ve věku 89 let k sobě na věčnost.

Kéž jej jeho "Voistinu voskrese", jeho víra v Lásku a Boží milosrdenství přinese do Boží náruče.

Upřímnou soustrast jeho blízkým a jejich utěšení v zármutku z loučení !

Christós voskrese!

 

 

 


 Zemřel o. Milan Mikolájek

hpim1632.jpg

"O ježe neosuždénno predstáti svjaščeniku Milanovi strášnomu sudíšču Christóvu, i  včiníti dúšu jehó v strani živých, v misti svítli, idíže vsí svjatíi právednii upokojá­jutsja.  Hóspodu pomolímsja."  Hóspodi pomíluj.

 

V zármutku pro loučení ale s nadějí pro jeho věčný život oznamujeme, že 19.2.2014 ve věku 83 let povolal Pán na věčnost svého služebníka. o. Milana Mikolajka.

Se sesnulým se rozloučíme v sobotu 22. února 2014 ve 14:00 hodin v kostele Sv. Ducha v Ostravě Zábřehu, uložen do hrobu bude ve Staré Bělé.

"Vičnaja jemu pamjať!"


 


svěcení 6.10.12

Novokněz  o. Dominik Girašek

28. října 2012 uveden jako nový správce Řeckokatolické farnosti Ostrava. Bohoslužby nadále v kostele sv. Josefa (saleziáni) v Ostravě, o nedělích v 11:00 hodin, o přikázaných svátcích dle oznámení. Spolubratři kněží děkanátu i farníci jej srdečně vítají a na přímluvu Bohorodičky vyprošují požehnané působení.
Pozn.: Rovněž administrátor farností Opava a Jeseník

 Duchovní cvičení kněží Apoštolského exarchátu
od  15. 9. 2009 v Koclířově s exercitátorem
Mons. ThLic. Bohumilem Kolářem.

kostel sv. Alfonse, pohled z návsi                        společné  foto z exercicií s biskupem   Ladislavem a                                                                                                exercitátorem Mons. ThLic Bohumilem Kolářem   

  ObrazekObrazek                             

V pěkObrazekném prostředí duchovního centra Fatimy      v Koclířově prožili kněží Apoštolského exarchátu v Praze dny modlitby, duchovního povzbuzení a vzdělávání i dny vzájemného sdílení.  

 


 

 

 

 

 

 

* socha Panny Marie fatimské v nové budově střediska   

 


 
 

  

 Na duchovních cvičeních v Praze v klášteře kapucínů v roce 2007, s vladykou Ladislavem;
Účastnili se tři kněží ostravského děkanátu:
druhý zleva - prot. A.Hořák;
první po levé ruce vladyky Ladislava o. Jan Ullmann;
čtvrtý rovněž po levé ruce vladyky, v pozadí, o.Serhyi Matskula.

Obrazek

zbývající otcové, o. Mikolájek, o. Pražák, o. Pluhař a o. Vácha jsou penziováni.
O. Mgr. Ing. Vojtěch Mičan, ThLic se omluvil


Na duchovních cvičeních v Hejnicích v roce 2005,
tentokrát s vladykou Ladislavem;

Otcové Mičan, Hořák, biskup Ladislav Hučko, otcové Ullmann aVácha

Obrazek

Na duchovních cvičeních v Hejnicích v roce 2004

 

ObrazekNa duchovních cvičeních v Praze v roce 2001

Obrazek

zleva: o. Ing. Pavel Vácha, děkan v Ostravě o. Karel Pražák, výp.duchovní v Opavě,Bruntále,od 1.7.06 penzionován, 2.2.09 zemřel.
O. Ing. Jan Ullmann, administrátor farnosti Bruntál
o. Zdeněk Pluhař, bývalý administrátor farnosti Opava (do 31.12.2003)
o. Milan Mikolájek, administrátor farnosti Jeseník. od 1.7.06 penzionován
prot. Ing. Antonín Hořák, administrátor farnosti Karviná, od 1.9.06 i farnosti Ostrava
 
o. Zdeněk Pluhař je od 1.1.2004 ze zdravotních důvodů na vlastní žádost penzionován.
Administrátorem farnosti Opava je od téhož data jmenován
o. Mgr. Vojtěch Mičan (na snímku výše (2004), druhý zprava)
 

02/09/2009 21:38:52