Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Postní řád

Postní doby se vždy v církvi považovaly za čas pokání. Proto se doporučuje zmírněnou postní disciplínu doplňovat dobrovolnými skutky pokání (modlitba, tělesné a duchovní skutky milosrdenství, sebezápor, zdržení se kouření, alkoholu, kávy, ...)

Zdržení se masitých pokrmů zavazuje od dovršení 14. roku do smrti:
pátky po celý rok, kromě pátků, na který připadá dekretální svátek (i jen doporučený) a kromě volných pátků (volnic).
středy ve velkém postu.
svátky Povýšení sv. kříže 14.09 a  Stětí sv. Jana Křtitele 29.08.

Zdržení se masitých pokrmů s postem: zavazuje od

dovršení 18. roku věku až do začátku 60. roku. Pokud padne na sobotu nebo neděli, překládá se půst na pátek, může se však zachovat i v samotný den
Navečerije Rožděvstva (Štědrý večer = 24.12)
Navečerije Bohojavlenija (Svatvečer Zjevení Páně = 5.1.)

Zdržení se masitých a mléčných pokrmů s postem (Přísný půst): zavazuje od dovršení 18. roku věku až do začátku 60. roku.
první den Velkého postu (Pondělí po Syropustné neděli)
Velký pátek

Zakázaný čas:
zavazuje jen ve Velkém postu (taneční zábavy, jiné společenské veselí, ...)

Volnice: (volné pátky bez půstu od masa)
v týdnu po neděli Celníka a farizeje,
ve velikonočním týdnu,
v týdnu po Sestoupení Svatého Ducha,
v týdnu od Narození Páně do Předvečeru Zjevení Páně
.

 

Patero církevních přikázání

1.       O nedělích a  zasvěcených svátcích se účastnit svaté liturgie a zachovat pracovní klid.

2. Vyzpovídat se ze svých hříchů alespoň jednou za rok

3. Přijmout Tělo a Krev Páně alespoň ve sv. Padesátnici

4. Zdržovat se od požívání masa, mléčných a vaječných pokrmů a zachovávat půst újmy ve stanovené dny

5. Přispívat církvi na její potřeby