Jdi na obsah Jdi na menu
 


Několik informací o řeckokatolické církvi v ČR:

Obrazek

 
Počátek Řeckokatolické církve u nás se kryje se vznikem ČR, kdy četní řeckokatolíci pocházející z bývalé Podkarpatské Rusi a východního Slovenska našli svůj domov v českých a moravských zemích.

Ústřední pražská farnost byla erigovaná pro „tota Bohemia“ aprobovaná Svatým Stolcem 1.1.1934. Farním kostelem se stal chrám sv. Klimenta v Praze. V roce 1937 byla systematizována další farnost v Brně pro Moravu a Slezsko.

Po II. světové válce došlo ke zřízení pomocných duchovních správ s vlastním knězem v Liberci, Tachově, Plané, Jelení, Mikulově a Bruntále.

 

Obrazek


V období padesátých let byla řeckokatolická církev zakázána. Po roce 1968, po předložení petice s 40 000 podpisy byla v Čechách obnovena pouze farnost v Praze.

V r. 1992 byly zřízeny nové děkanáty. V Ostravě pro Moravu a Slezsko a v Liberci.


Po rozdělení Československé federativní republiky na dva samostatné státy byl zřízen 1. ledna 1993 prešovským biskupem Jánem Hirkou Biskupský vikariát Řeckokatolické církve v ČR.

Obrazek


13. března 1996 zveřejnil apoštolský nuncius, arcibiskup Giovanni Coppa bulu Jeho Svatosti Jana Pavla II, vydanou ke dni 15.března 1996, o zřízení apoštolského exarchátu pro věřící byzantského obřadu v ČR. Prvním biskupem byl jmenován Mons. Ivan Ljavinec
(na druhém obrázku třetí zprava a  www stránce "Apoštolský exarchát v Praze").

ObrazekSv Otec o řeckokatolické církvi ve dnech 29. září – 2. října 1998 na plenárním zasedání Kongregace pro Východní církve mimo jiné zdůraznil:

„…Prioritami činnosti Východních církví je pastorační péče o věřící řeckokatolíky v diaspoře a oživení východní liturgie“

„Východní katolické církve mohou sehrát velmi důležitou roli v záležitosti sjednocení Říma a pravoslavného světa…“

„…povinností Východních katolických církví pro jejich teologickou a kulturní spřízněnost pravoslavnými církvemi je zasadit se o ekumenický dialog“
Obrazek


1. dubna 1998 erigována Řeckokatolická farnost v Karviné, zahrnující území okresů Karviná a Frýdek Místek, administrátorem této farnosti ustanoven o. Ing. Antonín Hořák.
  Obrazek
Od 2. listopadu 2003 začalo pravidelné sloužení sv. liturgie v Karviné