Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Z děkanátu a z farnosti:

 dsc00983.jpg  Zemřel o. Jan ULLMANN, Ing.

   
  Zemřel 21. srpna 2012 po krátké těžké nemoci ve věku 74 let, odevzdán do rukou Spasitele.

   Pohřeb 29. 8. 2012 v 15:00 hodin v kostele svatého  Jana Křtitele v Újezdu u Uničova

 

Víčnaja jemu pamjať !

 

 

 

 

 

 

  kaple2011-002.jpgNositel radosti a úsměvu
(sv. týden 2011)

Setkání pacientů v kapli Fakultní nemocnice v Ostravě Porubě se svátostným Ježíšem. Proč?

Obrázek nepotřebuje komentář, vypovídá sám. Je tu Pramen bytí. Zdroj útěchy a síly, naděje i radosti, důvěry, očekávání, smíření ... Je zde přítomen v Eucharistii Bůh, který má tak blízko k lidskému srdci. "Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi a Já vás občerstvím!"

Nebojte se, Já jsem přemohl svět!

Christós voskrese!
Voistinu voskrese!

Pan Jiří, pacient z kliniky nukleární medicíny,
středa 20.04.2011, 14:30hod.Narození Páně 2010Obrazek

Požehnané a radostné prožití svátků Narození Páně v radosti a pokoji srdce a plnost milostí od Narozeného Syna Božího přejí farníkům a návštěvníkům těchto stránek  otcové
prot. Ing. Antonín Hořák
o. ThLic, Mgr. Ing. Vojtěch Mičan
 

 

 

Text zpívaného tropáru česky:
Narození tvé, Kriste, Bože náš, zazářilo světu světlem moudrosti. Ti, kteří hvězdám sloužili, byli hvězdou poučeni, že se mají klanět tobě, Slunci pravdy, a spatřit tě jako dítě z výsosti. Pane, sláva tobě.
(Tropár hl. 4)

 


 + 2. 10. 2009 ve 14 hod. proběhly v chrámu Svatého Ducha v Ostravě Hrabůvce pohřební obřady, rozloučili jsme se za hojné účasti věřících s manželkou o. Milana Mikolájka, paní Zdeňkou Mikolájkovou. Šest kněží východního obřadu sloužilo modlitbu za zemřelou -  panachýdu, pak následovala mše sv. a rozloučení ze zesnulou obřadem západním.
"Víčnaja jej pamjať!"

 
Oslava 50. výročí smrti bl. Metoděje Dominika Trčky 21. března 2009 ve Frýdlantu nad Ostravicí a 22. března v Místku

 

 Obrazek

V sobotu 21. března byla v 10:30 hod. v kostele sv. Bartoloměje ve Frýdlantu nad Ostravicí sloužena archijerejská sv. liturgie ke cti bl. M.D.Trčky, frýdlantského rodáka, za účasti biskupů Mons. Jána Eugena Kočiše, Mons. Františka Václava Lobkowicze a hojné účasti kněží redemptoristů, kněží východního i západního obřadu i věřících. Obřady doprovázel chrámový sbor ze Staré Lubovně.
V neděli 22. března v 10.hodin, rovněž za doprovodu tohoto sboru, byla sloužena sv. liturgie ve farním kostele sv. Jana a Pavla v Místku.

  Obrazek

  Hlavním celebrantem byl o. mitr.Jozef Blaščák, biskupský vikář pro Moravu a Slezsko, brněnský děkan. Koncelebrovali Mons. Mgr. Josef Maňák, místecký děkan, o. prot. Antonín Hořák, ostravsko-opavský děkan a P. Mgr. Lukáš Engelmann z Místku.

 

 

 

 


 Zemřel o. Karel Pražák. "Víčnaja jemu pamjať!"

  Obrazek2.února 2009 ve svátek "Setkání Páně se Simeonem", odešel na věčnost náš spolubratr, otec Karel Pražák. Ze zesnulým jsme se rozloučili ve farním chrámu sv. Mikuláše v Ludgeřovicích 7.února 2009 za účasti o.biskupa Mons.Lobkovicze, hojné účasti kněží i věřících.

 

Obrazek Víčnaja jemu pamjať!

 

 

Christós roždájetsja! Slavite Jehó!

 Obrazek Návštěvníkům těchto stránek farnosti přeji zakoušet Boží něhu a milost, povzbuzení ve víře a v dobru od narozeného Ježíše Krista.

V roce 2009 dovolte vyslovit přání i prosbu o to, jít blíž k Bohu a k jednotě v lásce všech křesťanských bratří a sester!
Ze srdce přeje prot. Antonín Hořák, děkan

 

 

Kněží Apoštolského exarchátu měli 22. - 26. 10. 2007 v Praze v klášteře u kapucínů exercicie

 Obrazek

 

Kněží Apoštolského exarchátu prožili společenství bratří u příležitosti duchovního cvičení. Exercitátorem byl biskup Mons. Ladislav Hučko.

 

 

 S novými ikonami v Karviné i sv. liturgie v českém jazyce

 ObrazekKarvinští farníci mají v kostele sv. Marka od října 2007 nové ikony a také změnu: Každou 1. neděli v měsíci je sloužena sv. liturgie v českém jazyce.


 

 


Přivítali jsme otce Sergeje a vyprošujeme mu Boží požehnání
Obrazek

Ostravští farníci přivítal otce Sergeje s radostí, s očekáváním a s přáním, které vyzpívali: "mnohaja, blahaja lita ...!

 


 

Změna v řeckokatolické farnosti Ostrava od 31.března 2007

ObrazekV sobotu 31.3.2007 v 16:00hod. bude farníkům řeckokatolické farnosti Ostrava v Ostravě Svinově, kostele Krista Krále představen nový administrátor farnosti, o. Mgr. Sergiy Matskula.

Tato bohoslužba bude v kostele Krista Krále poslední a od Velkého čtvrtku budou znovu slouženy řeckokatolické bohoslužby v kostele sv. Antonína v Ostravě Kunčičkách, a to o nedělích a svátcích.

 

 

Změna v řeckokatolické farnosti Ostrava od 1.září 2006

Obrazek

 

 1.8.2006 ukončí v řeckokatolické farnosti Ostrava v Ostravě Kunčičkách duchovní službu ostravsko-opavský děkan a farář řeckokatolické farnosti Ostrava, o. Ing. Pavel Vácha. Ad interim tuto farnost přebírá prot. Antonín Hořák, administrátor farnosti v Karviné a řeckokatolické sv. liturgie budou do odvolání slouženy v chrámu Krista Krále v Ostravě Svinově. A to o sobotách v 16:00 hod., s nedělní platností.

Aktuální pořad bohoslužeb bude uváděn na těchto www stránkách.

 

 

 Christós roždájetsja!  Slavite jeho!

ObrazekJežíš Kristus přišel, přichází a přijde. Radujme se, našli jsme našeho Spasitele, přijali Jej, uvěřili Mu. Věříme v boží moc, která je nad každou jinou mocí. Nenechme se spoutávat věcmi pomíjejícími, ohledy na myšlení světa. Život přišel a zjevil se nám.
Christós roždájetsja!
Slavite jeho!
(vzpomínka na vánoce 2003)

 

Mariánské večeřadlo  s Donem Gobbim v Ostravě

ObrazekMariánská večeřadla se zakladatelem Mariánského kněžského hnutí Donem Stefanem Gobbim v České republice.
Mimo Českých Budějovic, Prahy, Brna, Olomouce a Rožnova pod Radhoštěm se konalo také v podvečer 2. zářijového dne i v Ostravě.
 

Senioři ostravsko-opavské diecéze opět ve Frýdlantu

 
Obrazek V ponděl í 20. června se sešli znovu senioři ostravsko-opavského biskupství k celodenímu setkání v pastoračním středisku ve Frýdlantu n/Ostr. Setkání vedla paní Mária Tvrdá z biskupství.
Setkání začalo mší svatou v místní kapli.

 

 
Christos voskrese!  Voistinu voskrese !

Obrazek

 Ježíš Kristus vstal z mrtvých! Christós voskrése iz mértvych, smértiju smért popráv i súščym vo hrobích, živót darováv. I nám darová živót víčnyj, poklaňájemsja jehó tridnévnomu voskreséniju.

 

 

 

Obrazek

 

 

 

 

 

 


Senioři ostravsko-opavské diecéze

Obrazek

  

 Ve čtvrtek 20. ledna 2005 se sešli senioři ostravsko-opavského biskupství k celodenímu setkání v pastoračním středisku ve Frýdlantu n/Ostr. Setkání vedla paní Mária Tvrdá z biskupství.

 

 

Obrazek

 

Duchovní náplň byla na téma obrácení a pokání a prožívání radosti ze svátosti smíření.Účastníci prožili pohodové chvíle společenství, učili se jak sdílet své radosti i starosti, jak využívat volný čas, zkusili si manuelní zručnost při výtvarné práci.
Setkání začalo mší svatou v místní kapli.


Obrazek

 

Přijď Pane Ježíši! Amen.

 čekáváme s nadějí příchod našeho Páne Ježíše Krista. Očekávejme Jej s velkou nadějí. Přišel aby nás spasil, přichází v moci a v duchu aby nás posiloval a přijde ve slávě aby se ujal vlády. Ať se bouří pohané, marné kují plány, přijde a nic Jej nezastaví.

 

 

 

 

 Nemocniční kaple ve FNsP v Porubě

ObrazekVe Fakultní nemocici s poliklinikou v Ostravě Porubě je vždy v sobotu ve 14:30 hodin sloužena mše svatá. (25.12.04 a 1.5.05 nebude, převážný počet chodících pacientů jde na svátky domů). O přípravu kaple a službu kolem oltáře se starají obětavé ženy z farnosti Poruba, o hudební doprovod, sólové zpěvy mladí farníci z O.Třebovic. (Mše sv. o 3.adventní neděli 2004)
Všem srdečné díky!
Obrazek

Bohoslužby pro západní věřící v nemocnicích, domovech důchodců apod. konají i jiní východní kněží, mající k tomu pověření. Jde o vzájemnou bratrskou spoluprácí katolických církví.

  

 Do kostela sv. Marka v Karviné

   Obrazek

 
11.7.2004, Šestá neděle po seslání Svatého Ducha. Do Karviné přijíždím z Ostravy v neděli o půl osmé ráno, kostel je otevřen a farníci se modlí. O kostel sv. Marka v Karviné obětavě pečuje paní Olga Osifová.


Obrazek
Po sv. liturgii aspoň pár slov na rozloučení, pak sbalit a cesta přes Prostřední Suchou, Havířov a Sedliště do Místku. V létě za pěkného počasí a když auto jede, když je zima, i když prší či sněží, je důvod chválit Pána

 

 

 Obrazek

Nepravidelně mne doprovází jako ministranti Ondřej a Jirka Zdeňkovi z Poruby, dnes se mnou jede Ondra.Zastávka a svačina na cestě z Karviné do Frýdku Místku - ministrant Ondra

 

 

 

 

Kostel Všech svatých v Místku

 

Obrazek

 

 

Po roce restaurátorských prací je znovu instalován v kostele Všech svatých v Místku obraz téhož jména. Sloužena stejně jako v Karviné sv. liturie a zbývá cesta domů do Poruby. A jedna z nedělních cest za řeckokatolickými farníky aby mohli prožít den Páně s účastí na sv. liturgii, (na mši sv. východního obřadu), končí.
 

 

 
  03/24/2009 18:36:20